Reis naar de basis van het Bewustzijn

FORUM

FORUM

Forumnavigatie

Geplaatst door auteur op 18 december 2018

Citaat

De belangrijkste reden is de discrepantie die ik heb ervaren tussen de wetenschappelijke wereld, waarin ik mijn gehele leven verkeerde, en de wereld van mijn zelfontplooiingsreis. In die laatste wereld bevinden zich vele elementen, die in de wetenschappelijke wereld, maar vooral ook in de gevestigde orde, worden beschouwd als taboe, onzin, verdacht en gevaarlijk.

Uit dit spanningsveld ontstond de belangstelling om, allereerst voor mezelf, na te gaan of deze polarisatie stoelt op een wetenschappelijke basis, of dat hij veel meer het gevolg is van gevestigde belangen, conservatisme, angst en heksenjacht. In een wat latere fase leek mij dit ook bij uitstek een thema om met anderen te delen en wel in de vorm van een boek, een boek als brug tussen wetenschap, religie, en spiritualiteit.

Het hierboven geschetste pad bracht me in contact met diverse alternatieve therapieën. Deze bleken uiteindelijk uitermate effectief te zijn voor mijn ontwikkeling, maar komen, één uitzondering daargelaten, niet voor op de lijst van goedgekeurde en/of erkende behandelmethoden. Dat betekent dus dat men daarvoor geen opleiding kan volgen aan een erkende school of opleidingsinstituut. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

• Antidepressiva en/of psychotherapie In verschillende depressieve perioden heb ik me natuurlijk afgevraagd of ik niet over zou moeten gaan tot het gebruik van antidepressiva. Ik heb dit eigenlijk altijd weerstaan omdat antidepressiva mijns inziens niets oplossen, ze bestrijden eigenlijk alleen symptomen. Toch is het gebruik van antidepressiva de meest gevolgde route bij de bestrijding van depressie. In Nederland worden door ongeveer 900.000 mensen, peiling 2010, antidepressiva gebruikt. De hieraan verbonden jaarlijkse kosten bedragen ongeveer 50MEuro. Wereldwijde meta-analyses ten aanzien van de effectiviteit van antidepressiva zouden echter tot nadenken moeten leiden. Een meta-analyse gepubliceerd in 2010 (Fournier, et al., 2010) geeft aan dat de effectiviteit van antidepressiva uitermate klein is. De kans op verbetering door gebruik van antidepressiva blijkt slechts 25%, 9% of 6% te zijn bij respectievelijk zeer ernstige, ernstige, of milde depressies. Voor mij, een milde vorm van depressie, zouden medicijnen dus hoogstwaarschijnlijk geen enkele oplossing hebben geboden.

Voor psychotherapie liggen de kansen op verbetering daarentegen tussen de 33 en 50%. Dit volgt uit een meta-analyse van (Barth, et al., 2013). Bovendien blijkt uit meta-analyses dat de kansen op verbetering niet zozeer afhangen van het type therapie, maar allereerst van de persoonlijkheid, achtergrond, en motivatie van de cliënt zelf en vervolgens van de kwaliteit van de cliënt – therapeut relatie (Norcross, 2002).

Sluit Menu
×
×

Winkelmand